Högsta kreditvärdighet  Limit: 6910 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-05-15AAA4 % av omsättningen2019-12
2019-06-27AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-06-08AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-05AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-09AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-07-11AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-07-12AAA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-21AA2 % av omsättningen2011-12
2012-07-07A1 % av omsättningen2011-12
2011-10-01AA2 % av omsättningen2010-12
2010-06-08AA3 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA3 % av omsättningen2008-12
2008-06-27AA2 % av omsättningen2007-12
2008-03-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-07-17A3 % av omsättningen2006-12
2006-06-09A1 % av omsättningen2005-12
2005-11-08A1 % av omsättningen2005-04
2004-02-27NYTT-
2003-11-24--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-11-11
Nuv. namn registrerat
2004-02-25
Föregående namn
Cypressen Nr 4855, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4312  Mark- och grundarbeten
4311  Rivning av hus och byggnader

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
UE Företagen AB775706729Sverige100,0000%
Umeå Entreprenad Holding AB353398101Sverige50,00060%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Mårtensson, ErikExtern vd2015-08-31
Morén, ArneLedamot ordförande2016-04-22
von Ahn, ErikLedamot2008-02-19
Hellgren, AndreasLedamot2015-08-31
Nilsson, HansRevisor2006-01-28

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Nettoomsättning171,683148,237132,155127,860119,994
Förändring av lager mm111-1,1853,501-7,6961,537
Aktiverat arbete01,0622,028560
Övriga rörelseintäkter9686694947061,249
Total omsättning172,762148,783138,178120,926122,780
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter102,98688,97582,99772,35379,457
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader10,1179,1278,6447,8897,953
Personalkostnader42,42236,68034,34930,44327,487
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader0030301,230
Summa rörelsekostnader156,714135,920127,352111,646117,258
Varav avskrivningar1,1891,1381,0599611,131
Rörelseresultat efter avskrivningar16,04812,86310,8259,2805,521
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag3853,100460400100
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter010132
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter3853,101460401132
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader185121125155334
Summa räntekostnader185121125155334
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader185121125155334
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto16,24815,84311,1609,5275,320
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition16,24815,84311,1609,5275,320
Koncernbidrag2,500-3,200-5,300-6,840-3,020
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner230-320950-910-290
Resultat före skatt18,97812,3226,8091,7772,010
Skatt4,1672,3041,590233976
Minoritetsintressen00000
Årets resultat14,81110,0185,2191,5441,034

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark14,23014,49210,6769,4059,582
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier3,5172,8912,4332,4180
Summa maskiner och inventarier3,5172,8912,4332,4182,632
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00192560
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar17,74717,38313,30111,87912,214
Andelar i koncern- och intresseföretag1,1001,1001,1001,1001,100
Fordringar på koncern och intresseföretag0000452
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar1,1271,1221,1551,125900
Summa finansiella anläggningstillgångar2,2272,2222,2552,2252,452
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,2272,2222,4472,2812,452
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1,6601,2941,076759911
Summa varulager1,6601,2941,076759911
Kundfordringar25,89032,11920,38921,13117,444
Fordringar hos koncern- och intresseföretag3,4792,1691,1153022,075
Övriga kortfristiga fordringar9,7758,0008,6897,9579,745
Summa kortfristiga fordringar39,14442,28830,19329,39029,264
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank3,1004,1574,4054,923698
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar43,90447,73935,67435,07230,873
Summa tillgångar63,87767,34451,23049,17645,540
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond9589841,0191,0551,090
Övrigt bundet eget kapital66666
Summa bundet eget kapital1,2641,2901,3251,3611,396
Balanserat resultat7,3279,27211,0079,4178,338
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat14,81110,0185,2191,5441,034
Summa fritt eget kapital22,13819,29016,22610,9619,372
Summa eget kapital23,40220,58017,55112,32210,768
Summa obeskattade reserver8401,0707501,700790
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,0981,1221,1281,1381,108
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner11,0628,3768,4538,7989,114
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder11,0628,3768,4538,7989,114
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner804543508551983
Leverantörsskulder7,04515,3448,7566,7238,970
Skulder till koncern- och intresseföretag03,0851892,7852,815
Övriga kortfristiga skulder19,62717,22313,89415,15910,992
Summa kortfristiga skulder27,47636,19523,34725,21823,760
Summa eget kapital och skulder63,87767,34451,23049,17645,540

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-122018-122017-122016-122015-12Branschmedian
Omsättning kSEK172,762148,783138,178120,926122,780-
Resultat efter finansnetto kSEK16,24815,84311,1609,5275,320-
Beräknat eget kapital kSEK24,05721,41418,13613,64811,384-
Tillgångar kSEK63,87767,34451,23049,17645,540-
Antal anställda7658555042-
Soliditet %37.731.835.427.82532
Kassalikviditet %153.7128.3148.2136.1126.1117.9
Balanslikviditet %159.8131.9152.8139.1129.9120.9
Vinstmarginal %9.510.78.284.64.7
Avk totalt kapital %25.723.72219.712.49.8
Avk eget kapital %67.57461.569.846.725.9
Skuldränta %0.50.30.40.410.9
Riskbuffert25.323.421.719.311.49.4
Skuldsättningsgrad ggr/år1.72.11.82.632.1
Räntetäckningsgrad ggr/år88.8131.990.362.516.916
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.72.22.72.52.71.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-122018-122017-122016-122015-12
Företagsinteckningar12,30012,30012,30012,30012,300
Fastighetsinteckningar11,0009,1009,1009,1009,100
Övriga säkerheter2,5901,8641,5921,6471,569
Summa säkerheter25,89023,26422,99223,04722,969
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00
Övriga ansvarsförbindelser0250
Summa ansvarsförbindelser0250
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning11,00012,0007,000
Antal anställda7658555042
Löner till styrelse och VD1,038859949873975
Varav tantiem00000
Löner till övriga28,35824,04822,08720,11117,817
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader12,14710,8579,0248,5087,643
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit6,0006,0006,0006,0009,200
Utnyttjad checkräkningskredit0000528

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2021-05-16
Omfrågad
79
Bransch
78
Antal fakturor
40
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2021-05-16 erhållit information avseende 40 betalda fakturor, totalt belopp 857,660 SEK.