Högsta kreditvärdighet  Limit: 6329 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-07-26AAA4 % av omsättningen2021-12
2021-06-18AAA4 % av omsättningen2020-12
2020-05-15AAA4 % av omsättningen2019-12
2019-06-27AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-06-08AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-05AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-09AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-07-11AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-07-12AAA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-21AA2 % av omsättningen2011-12
2012-07-07A1 % av omsättningen2011-12
2011-10-01AA2 % av omsättningen2010-12
2010-06-08AA3 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA3 % av omsättningen2008-12
2008-06-27AA2 % av omsättningen2007-12
2008-03-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-07-17A3 % av omsättningen2006-12
2006-06-09A1 % av omsättningen2005-12
2005-11-08A1 % av omsättningen2005-04
2004-02-27NYTT-
2003-11-24--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-11-11
Nuv. namn registrerat
2004-02-25
Föregående namn
Cypressen Nr 4855, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4312  Mark- och grundarbeten
4311  Rivning av hus och byggnader

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
UE Företagen AB775706729Sverige100,0000%
Kojemah Holding AB353398101Sverige50,00060%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Mårtensson, ErikExtern vd2015-08-31
Wifvesson, HåkanLedamot ordförande2022-09-09
Åremark, LarsLedamot2022-09-09
Lindström, MartinLedamot2022-09-09
Linusson, AndersHuvudansvarig revisor2022-09-09
Ernst & Young ABRevisor2022-09-09

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Nettoomsättning157,301124,755171,683148,237132,155
Förändring av lager mm-551-787111-1,1853,501
Aktiverat arbete0001,0622,028
Övriga rörelseintäkter1,484764968669494
Total omsättning158,234124,732172,762148,783138,178
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter93,92067,896102,98688,97582,997
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader9,1969,14710,1179,1278,644
Personalkostnader41,00739,27442,42236,68034,349
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader0000303
Summa rörelsekostnader145,264117,531156,714135,920127,352
Varav avskrivningar1,1411,2141,1891,1381,059
Rörelseresultat efter avskrivningar12,9707,20216,04812,86310,825
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag04743853,100460
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter01010
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter04753853,101460
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader248206185121125
Summa räntekostnader248206185121125
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader248206185121125
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto12,7227,47016,24815,84311,160
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition12,7227,47016,24815,84311,160
Koncernbidrag002,500-3,200-5,300
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-640230-320950
Resultat före skatt12,6587,47018,97812,3226,809
Skatt2,6411,5164,1672,3041,590
Minoritetsintressen00000
Årets resultat10,0175,95414,81110,0185,219

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2021-122020-122019-122018-122017-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark13,80714,15114,23014,49210,676
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier2,0162,8053,5172,8912,433
Summa maskiner och inventarier2,0162,8053,5172,8912,433
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)0000192
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar15,82316,95617,74717,38313,301
Andelar i koncern- och intresseföretag1,1001,1001,1001,1001,100
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar1,1551,1391,1271,1221,155
Summa finansiella anläggningstillgångar2,2552,2392,2272,2222,255
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,2552,2392,2272,2222,447
Pågående arbete00000
Övrigt varulager4,9432,2601,6601,2941,076
Summa varulager4,9432,2601,6601,2941,076
Kundfordringar19,03619,18625,89032,11920,389
Fordringar hos koncern- och intresseföretag3,9992,9493,4792,1691,115
Övriga kortfristiga fordringar16,0427,9329,7758,0008,689
Summa kortfristiga fordringar39,07730,06739,14442,28830,193
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank1,4981,6823,1004,1574,405
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar45,51734,00943,90447,73935,674
Summa tillgångar63,59553,20463,87767,34451,230
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond8939279589841,019
Övrigt bundet eget kapital60666
Summa bundet eget kapital1,1991,2271,2641,2901,325
Balanserat resultat12,15611,1747,3279,27211,007
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat10,0175,95414,81110,0185,219
Summa fritt eget kapital22,17317,12822,13819,29016,226
Summa eget kapital23,37218,35523,40220,58017,551
Summa obeskattade reserver9048408401,070750
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,0721,0811,0981,1221,128
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner9,77010,33411,0628,3768,453
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder9,77010,33411,0628,3768,453
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner577741804543508
Leverantörsskulder10,1305,1497,04515,3448,756
Skulder till koncern- och intresseföretag125003,085189
Övriga kortfristiga skulder17,64516,70419,62717,22313,894
Summa kortfristiga skulder28,47722,59427,47636,19523,347
Summa eget kapital och skulder63,59553,20463,87767,34451,230

Nyckeltal

Nyckeltal
 2021-122020-122019-122018-122017-12Branschmedian
Omsättning kSEK158,234124,732172,762148,783138,178-
Resultat efter finansnetto kSEK12,7227,47016,24815,84311,160-
Beräknat eget kapital kSEK24,07719,01024,05721,41418,136-
Tillgångar kSEK63,59553,20463,87767,34451,230-
Antal anställda6970765855-
Soliditet %37.935.737.731.835.434.8
Kassalikviditet %142.5140.5153.7128.3148.2134.2
Balanslikviditet %159.8150.5159.8131.9152.8135
Vinstmarginal %8.26.29.510.78.25.8
Avk totalt kapital %20.414.425.723.72212
Avk eget kapital %52.839.367.57461.528.6
Skuldränta %0.60.60.50.30.40.9
Riskbuffert19.813.825.323.421.710.9
Skuldsättningsgrad ggr/år1.61.81.72.11.81.9
Räntetäckningsgrad ggr/år52.337.388.8131.990.316.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.52.32.72.22.71.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2021-122020-122019-122018-122017-12
Företagsinteckningar12,30012,30012,30012,30012,300
Fastighetsinteckningar11,00011,00011,0009,1009,100
Övriga säkerheter1,8942,1522,5901,8641,592
Summa säkerheter25,19425,45225,89023,26422,992
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning11,00012,0007,000
Antal anställda6970765855
Löner till styrelse och VD1,0381,0041,038859949
Varav tantiem00000
Löner till övriga27,54626,39328,35824,04822,087
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader11,64010,84312,14710,8579,024
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit12,00012,0006,0006,0006,000
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-03-25
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
27
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2023-03-25 erhållit information avseende 27 betalda fakturor, totalt belopp 1,064,020 SEK.