Högsta kreditvärdighet  Limit: 5527 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-06-08AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-05AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-09AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-07-11AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-07-12AAA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-21AA2 % av omsättningen2011-12
2012-07-07A1 % av omsättningen2011-12
2011-10-01AA2 % av omsättningen2010-12
2010-06-08AA3 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA3 % av omsättningen2008-12
2008-06-27AA2 % av omsättningen2007-12
2008-03-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-07-17A3 % av omsättningen2006-12
2006-06-09A1 % av omsättningen2005-12
2005-11-08A1 % av omsättningen2005-04
2004-02-27NYTT-
2003-11-24--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-11-11
Nuv. namn registrerat
2004-02-25
Föregående namn
Cypressen Nr 4855, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4312  Mark- och grundarbeten
4311  Rivning av hus och byggnader

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
UE Företagen AB775706729Sverige100,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Mårtensson, ErikExtern vd2015-08-31
Morén, ArneLedamot ordförande2016-04-22
von Ahn, ErikLedamot2008-02-19
Hällgren, AndreasLedamot2015-08-31
Nilsson, HansRevisor2006-01-28

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning132,155127,860119,99495,54887,878
Förändring av lager mm3,501-7,6961,537-2,395-1,621
Aktiverat arbete2,0285601,166705
Övriga rörelseintäkter4947061,2498751,432
Total omsättning138,178120,926122,78095,19488,394
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter82,99772,35379,45759,02153,828
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader8,6447,8897,9536,3015,561
Personalkostnader34,34930,44327,48721,90319,898
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader30301,23000
Summa rörelsekostnader127,352111,646117,25888,28680,468
Varav avskrivningar1,0599611,1311,0611,181
Rörelseresultat efter avskrivningar10,8259,2805,5216,9087,926
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag4604001003,6000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter013252
Övriga finansiella intäkter000300150
Summa finansiella intäkter4604011323,905152
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader125155334475860
Summa räntekostnader125155334475860
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader125155334475860
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto11,1609,5275,32010,3387,217
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition11,1609,5275,32010,3387,217
Koncernbidrag-5,300-6,840-3,020-400-2,900
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner950-910-290300-800
Resultat före skatt6,8091,7772,01010,2383,517
Skatt1,5902339761,451831
Minoritetsintressen00000
Årets resultat5,2191,5441,0348,7872,686

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark10,6769,4059,58216,83116,141
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier2,4332,418000
Summa maskiner och inventarier2,4332,4182,6322,3573,067
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)19256000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar13,30111,87912,21419,18819,208
Andelar i koncern- och intresseföretag1,1001,1001,1001,2701,250
Fordringar på koncern och intresseföretag0045200
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar1,1551,1259007801,313
Summa finansiella anläggningstillgångar2,2552,2252,4522,0502,563
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,4472,2812,4522,0502,563
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1,076759911968858
Summa varulager1,076759911968858
Kundfordringar20,38921,13117,44421,03916,901
Fordringar hos koncern- och intresseföretag1,1153022,07512,1457,165
Övriga kortfristiga fordringar8,6897,9579,7455,3773,197
Summa kortfristiga fordringar30,19329,39029,26438,56127,263
Summa kortfristiga placeringar0000100
Summa kassa/bank4,4054,923698482241
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar35,67435,07230,87340,01128,462
Summa tillgångar51,23049,17645,54061,24950,233
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond1,0191,0551,0901,1261,165
Övrigt bundet eget kapital66666
Summa bundet eget kapital1,3251,3611,3961,4321,471
Balanserat resultat11,0079,4178,3389,70510,021
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat5,2191,5441,0348,7872,686
Summa fritt eget kapital16,22610,9619,37218,49212,707
Summa eget kapital17,55112,32210,76819,92414,178
Summa obeskattade reserver7501,700790500800
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,1281,1381,108318329
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner8,4538,7989,11414,60315,018
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder8,4538,7989,11414,60315,018
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner5085519832,0155,218
Leverantörsskulder8,7566,7238,9707,9044,477
Skulder till koncern- och intresseföretag1892,7852,8150591
Övriga kortfristiga skulder13,89415,15910,99215,9859,621
Summa kortfristiga skulder23,34725,21823,76025,90419,907
Summa eget kapital och skulder51,23049,17645,54061,24950,233

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK138,178120,926122,78095,19488,394-
Resultat efter finansnetto kSEK11,1609,5275,32010,3387,217-
Beräknat eget kapital kSEK18,13613,64811,38420,31414,802-
Tillgångar kSEK51,23049,17645,54061,24950,233-
Antal anställda5550424036-
Soliditet %35.427.82533.229.533.3
Kassalikviditet %148.2136.1126.1150.7138.7126.5
Balanslikviditet %152.8139.1129.9154.5143136
Vinstmarginal %8.284.611.49.16.3
Avk totalt kapital %2219.712.417.716.110
Avk eget kapital %61.569.846.750.948.826.2
Skuldränta %0.40.411.22.40.6
Riskbuffert21.719.311.416.513.79.3
Skuldsättningsgrad ggr/år1.82.6322.42
Räntetäckningsgrad ggr/år90.362.516.922.89.423.5
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.72.52.71.61.81.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar12,30012,30012,30012,30012,300
Fastighetsinteckningar9,1009,1009,10017,10017,100
Övriga säkerheter1,5921,6471,5698251,199
Summa säkerheter22,99223,04722,96930,22530,599
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0250200900
Summa ansvarsförbindelser0250200900
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning00
Antal anställda5550424036
Löner till styrelse och VD949873975681773
Varav tantiem00000
Löner till övriga22,08720,11117,81714,57813,679
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader9,0248,5087,6435,3985,112
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit6,0006,0009,20012,30012,300
Utnyttjad checkräkningskredit005281,4664,687

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-06-23
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
241
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2019-06-23 erhållit information avseende 241 betalda fakturor, totalt belopp 2,545,843 SEK.