Högsta kreditvärdighet  Limit: 10251 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-07-07AAA6 % av omsättningen2022-12
2022-07-26AAA4 % av omsättningen2021-12
2021-06-18AAA4 % av omsättningen2020-12
2020-05-15AAA4 % av omsättningen2019-12
2019-06-27AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-06-08AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-05-16AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-05-05AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-05-09AAA3 % av omsättningen2014-12
2014-07-11AAA3 % av omsättningen2013-12
2013-07-12AAA2 % av omsättningen2012-12
2012-07-21AA2 % av omsättningen2011-12
2012-07-07A1 % av omsättningen2011-12
2011-10-01AA2 % av omsättningen2010-12
2010-06-08AA3 % av omsättningen2009-12
2009-07-21AAA3 % av omsättningen2008-12
2008-06-27AA2 % av omsättningen2007-12
2008-03-01AA3 % av omsättningen2006-12
2007-07-17A3 % av omsättningen2006-12
2006-06-09A1 % av omsättningen2005-12
2005-11-08A1 % av omsättningen2005-04
2004-02-27NYTT-
2003-11-24--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
2003-11-11
Nuv. namn registrerat
2004-02-25
Föregående namn
Cypressen Nr 4855, AB
Säte
Umeå kommun
Registrerat aktiekapital
300,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4312  Mark- och grundarbeten
4311  Rivning av hus och byggnader

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
UE Företagen AB775706729Sverige100,0000%
Kojemah Holding AB353398101Sverige50,00060%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Mårtensson, ErikExtern vd2015-08-31
Wifvesson, HåkanLedamot ordförande2022-09-09
Åremark, LarsLedamot2022-09-09
Lindström, MartinLedamot2022-09-09
Linusson, AndersHuvudansvarig revisor2022-09-09
Ernst & Young ABRevisor2022-09-09

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Nettoomsättning165,792157,301124,755171,683148,237
Förändring av lager mm3,836-551-787111-1,185
Aktiverat arbete00001,062
Övriga rörelseintäkter1,2241,484764968669
Total omsättning170,852158,234124,732172,762148,783
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter107,48193,92067,896102,98688,975
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader9,9839,1969,14710,1179,127
Personalkostnader47,31241,00739,27442,42236,680
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader1,2690000
Summa rörelsekostnader167,090145,264117,531156,714135,920
Varav avskrivningar1,0451,1411,2141,1891,138
Rörelseresultat efter avskrivningar3,76312,9707,20216,04812,863
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag5,52004743853,100
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter40101
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter5,52404753853,101
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader318248206185121
Summa räntekostnader318248206185121
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader318248206185121
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto8,96912,7227,47016,24815,843
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition8,96912,7227,47016,24815,843
Koncernbidrag-540002,500-3,200
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-109-640230-320
Resultat före skatt8,32112,6587,47018,97812,322
Skatt7222,6411,5164,1672,304
Minoritetsintressen00000
Årets resultat7,59910,0175,95414,81110,018

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-122021-122020-122019-122018-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark013,80714,15114,23014,492
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier1,9942,0162,8053,5172,891
Summa maskiner och inventarier1,9942,0162,8053,5172,891
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar1,99415,82316,95617,74717,383
Andelar i koncern- och intresseföretag1,1001,1001,1001,1001,100
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar1,0131,1551,1391,1271,122
Summa finansiella anläggningstillgångar2,1132,2552,2392,2272,222
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,1132,2552,2392,2272,222
Pågående arbete00000
Övrigt varulager2,3594,9432,2601,6601,294
Summa varulager2,3594,9432,2601,6601,294
Kundfordringar28,14519,03619,18625,89032,119
Fordringar hos koncern- och intresseföretag2,2233,9992,9493,4792,169
Övriga kortfristiga fordringar6,90216,0427,9329,7758,000
Summa kortfristiga fordringar37,27039,07730,06739,14442,288
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank6,9071,4981,6823,1004,157
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar46,53645,51734,00943,90447,739
Summa tillgångar50,64363,59553,20463,87767,344
Aktiekapital300300300300300
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond0893927958984
Övrigt bundet eget kapital66066
Summa bundet eget kapital3061,1991,2271,2641,290
Balanserat resultat23,06612,15611,1747,3279,272
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat7,59910,0175,95414,81110,018
Summa fritt eget kapital30,66522,17317,12822,13819,290
Summa eget kapital30,97123,37218,35523,40220,580
Summa obeskattade reserver1,0139048408401,070
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar8401,0721,0811,0981,122
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner09,77010,33411,0628,376
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder09,77010,33411,0628,376
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner90577741804543
Leverantörsskulder5,86110,1305,1497,04515,344
Skulder till koncern- och intresseföretag0125003,085
Övriga kortfristiga skulder11,86917,64516,70419,62717,223
Summa kortfristiga skulder17,82028,47722,59427,47636,195
Summa eget kapital och skulder50,64363,59553,20463,87767,344

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-122021-122020-122019-122018-12Branschmedian
Omsättning kSEK170,852158,234124,732172,762148,783-
Resultat efter finansnetto kSEK8,96912,7227,47016,24815,843-
Beräknat eget kapital kSEK31,76124,07719,01024,05721,414-
Tillgångar kSEK50,64363,59553,20463,87767,344-
Antal anställda5969707658-
Soliditet %62.737.935.737.731.834.8
Kassalikviditet %247.9142.5140.5153.7128.3134.2
Balanslikviditet %261.1159.8150.5159.8131.9135
Vinstmarginal %5.48.26.29.510.75.8
Avk totalt kapital %18.320.414.425.723.712
Avk eget kapital %28.252.839.367.57428.6
Skuldränta %1.70.60.60.50.30.9
Riskbuffert16.719.813.825.323.410.9
Skuldsättningsgrad ggr/år0.61.61.81.72.11.9
Räntetäckningsgrad ggr/år29.252.337.388.8131.916.2
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.42.52.32.72.21.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-122021-122020-122019-122018-12
Företagsinteckningar12,30012,30012,30012,30012,300
Fastighetsinteckningar011,00011,00011,0009,100
Övriga säkerheter1,6751,8942,1522,5901,864
Summa säkerheter13,97525,19425,45225,89023,264
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning11,00012,000
Antal anställda5969707658
Löner till styrelse och VD1,1621,0381,0041,038859
Varav tantiem00000
Löner till övriga30,85227,54626,39328,35824,048
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader13,38411,64010,84312,14710,857
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit12,00012,00012,0006,0006,000
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-09-30
Omfrågad
79
Bransch
78
Antal fakturor
25
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2023-09-30 erhållit information avseende 25 betalda fakturor, totalt belopp 1,017,106 SEK.