Högsta kreditvärdighet  Limit: 1296 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2019-11-23AAA3 % av omsättningen2019-04
2018-11-08AAA4 % av omsättningen2018-04
2017-11-14AAA3 % av omsättningen2017-04
2016-11-22AA3 % av omsättningen2016-04
2015-11-11AA3 % av omsättningen2015-04
2014-11-11AAA3 % av omsättningen2014-04
2013-11-22A2 % av omsättningen2013-04
2012-12-08AA3 % av omsättningen2012-04
2011-12-09AAA4 % av omsättningen2011-04
2010-11-09AAA4 % av omsättningen2010-04
2009-11-26AA3 % av omsättningen2009-04
2008-11-12A2 % av omsättningen2008-04
2007-11-20AA3 % av omsättningen2007-04
2006-11-24AA4 % av omsättningen2006-04
2005-11-30AAA5 % av omsättningen2005-04
2005-06-04AAA5 % av omsättningen2004-04
2004-12-14AA5 % av omsättningen2004-04
2003-11-20AA4 % av omsättningen2003-04
2002-11-21AA4 % av omsättningen2002-04
2001-11-28A3 % av omsättningen2001-04
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-04
2000-10-30AA5 % av omsättningen2000-04
1999-12-08AA5 % av omsättningen1999-04
1998-11-11AA6 % av omsättningen1998-04
1997-12-04A3 % av omsättningen1997-04
1996-12-17B1996-04
1995-05-24NYTT-
1994-11-28--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1994-11-14
Nuv. namn registrerat
1996-02-16
Föregående namn
Trådklöver AB
Säte
Sigtuna kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4941  Vägtransport, godstrafik
4520  Däckservice

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Skånela Holding AB350089672Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, ThomasLedamot1996-02-16
Svensson, EvaSuppleant1996-02-16
Lindvall, SandraHuvudansvarig revisor2018-07-03
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2013-11-29

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-042018-042017-042016-042015-04
Nettoomsättning42,73137,90932,90627,32221,391
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter4971,303246392111
Total omsättning43,22839,21233,15227,71421,502
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter16,63313,88411,79410,0509,391
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader2,5332,3722,3952,0201,578
Personalkostnader12,2549,4118,5388,8835,039
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader709434370338317
Summa rörelsekostnader39,79432,49128,29925,24519,086
Varav avskrivningar7,6656,3905,2023,9542,761
Rörelseresultat efter avskrivningar3,4346,7214,8532,4702,416
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter0881514
Övriga finansiella intäkter0033072
Summa finansiella intäkter08411586
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader687551479410307
Summa räntekostnader687551479410307
Övriga finansiella kostnader00770
Summa finansiella kostnader687551486417307
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,7476,1774,4072,0682,197
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,7476,1774,4072,0682,197
Koncernbidrag-26-26-25-27-57
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-1,587-5,051-3,583-1,665-2,028
Resultat före skatt1,1331,100799376113
Skatt27927420435914
Minoritetsintressen00000
Årets resultat8548265951799

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-042018-042017-042016-042015-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner30,90730,69025,99917,54717,431
Inventarier13,61510,6838,4855,313506
Summa maskiner och inventarier44,52241,37334,48422,86017,937
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar44,52241,37334,48422,86017,937
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar4,3273,8373,0962,5772,215
Summa finansiella anläggningstillgångar4,3273,8373,0962,5772,215
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar4,3273,8373,0962,5772,215
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1010101010
Summa varulager1010101010
Kundfordringar4,4873,0512,8973,4362,434
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar3,2605,2983,4442,8443,303
Summa kortfristiga fordringar7,7478,3496,3416,2805,737
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank2,8024451,3301,827677
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar10,5598,8047,6808,1176,424
Summa tillgångar59,40754,01445,26033,55426,575
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat2,1521,325730713614
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat8548265951799
Summa fritt eget kapital3,0062,1511,325730713
Summa eget kapital3,1262,2711,445850833
Summa obeskattade reserver20,90819,32114,27010,6879,022
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,9421,8461,7351,642432
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner20,91618,50115,99810,9059,067
Skulder till koncern- och intresseföretag7035771,1511,1271,100
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder21,61919,07817,14912,03210,167
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner6,7467,7796,5994,0373,011
Leverantörsskulder1,2861,2201,1911,7511,858
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder3,7812,4992,8702,5551,252
Summa kortfristiga skulder11,81311,49810,6608,3436,121
Summa eget kapital och skulder59,40754,01445,26033,55426,575

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-042018-042017-042016-042015-04Branschmedian
Omsättning kSEK43,22839,21233,15227,71421,502-
Resultat efter finansnetto kSEK2,7476,1774,4072,0682,197-
Beräknat eget kapital kSEK19,43417,34112,5759,1857,870-
Tillgångar kSEK59,40754,01445,26033,55426,575-
Antal anställda2320171514-
Soliditet %32.732.127.827.429.625
Kassalikviditet %89.376.57297.2104.893.6
Balanslikviditet %89.476.67297.310596.6
Vinstmarginal %7.917.214.8911.62.4
Avk totalt kapital %5.812.510.87.49.44.5
Avk eget kapital %14.135.63522.527.913.2
Skuldränta %1.71.51.51.71.61.2
Riskbuffert4.1119.35.77.83.2
Skuldsättningsgrad ggr/år2.12.12.62.72.42.9
Räntetäckningsgrad ggr/år512.210.26.18.14.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.70.70.70.80.81.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-042018-042017-042016-042015-04
Företagsinteckningar2,1502,150650650250
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter40,04836,18230,62821,75516,426
Summa säkerheter42,19838,33231,27822,40516,676
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser4894432867356
Summa ansvarsförbindelser4894432867356
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda2320171514
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem00
Löner till övriga5,4973,698
Varav resultatlön00
Sociala kostnader3,1861,241
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,5001,500400400400
Utnyttjad checkräkningskredit00000

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-11-29
Omfrågad
80
Bransch
81
Antal fakturor
19
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-11-29 erhållit information avseende 19 betalda fakturor, totalt belopp 113,005 SEK.