Högsta kreditvärdighet  Limit: 2292 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2023-11-07AAA4 % av omsättningen2023-04
2022-12-28AA3 % av omsättningen2022-04
2022-06-01AA3 % av omsättningen2021-04
2022-05-01C2020-04
2020-12-11AAA4 % av omsättningen2020-04
2019-11-23AAA3 % av omsättningen2019-04
2018-11-08AAA4 % av omsättningen2018-04
2017-11-14AAA3 % av omsättningen2017-04
2016-11-22AA3 % av omsättningen2016-04
2015-11-11AA3 % av omsättningen2015-04
2014-11-11AAA3 % av omsättningen2014-04
2013-11-22A2 % av omsättningen2013-04
2012-12-08AA3 % av omsättningen2012-04
2011-12-09AAA4 % av omsättningen2011-04
2010-11-09AAA4 % av omsättningen2010-04
2009-11-26AA3 % av omsättningen2009-04
2008-11-12A2 % av omsättningen2008-04
2007-11-20AA3 % av omsättningen2007-04
2006-11-24AA4 % av omsättningen2006-04
2005-11-30AAA5 % av omsättningen2005-04
2005-06-04AAA5 % av omsättningen2004-04
2004-12-14AA5 % av omsättningen2004-04
2003-11-20AA4 % av omsättningen2003-04
2002-11-21AA4 % av omsättningen2002-04
2001-11-28A3 % av omsättningen2001-04
2001-03-28A3 % av omsättningen2000-04
2000-10-30AA5 % av omsättningen2000-04
1999-12-08AA5 % av omsättningen1999-04
1998-11-11AA6 % av omsättningen1998-04
1997-12-04A3 % av omsättningen1997-04
1996-12-17B1996-04
1995-05-24NYTT-
1994-11-28--

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1994-11-14
Nuv. namn registrerat
1996-02-16
Föregående namn
Trådklöver AB
Säte
Sigtuna kommun
Registrerat aktiekapital
100,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
4941  Vägtransport, godstrafik
4532  Detaljhandel med reservd. tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Skånela Holding AB350089672Sverige50,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Svensson, ThomasLedamot1996-02-16
Svensson, EvaSuppleant1996-02-16
Spets, PatrikRevisor2023-10-23

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2023-042022-042021-042020-042019-04
Nettoomsättning52,10846,40340,76142,85942,731
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter5,2132,0931,4003,137497
Total omsättning57,32148,49642,16145,99643,228
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter24,25821,45116,42618,89316,633
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader3,2593,0973,1462,3202,533
Personalkostnader12,76411,69112,71512,48712,254
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader636176437840709
Summa rörelsekostnader52,54947,24841,57542,70739,794
Varav avskrivningar11,63210,8338,8518,1677,665
Rörelseresultat efter avskrivningar4,7721,2475873,2893,434
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag340000
Externa ränteintäkter01116100
Övriga finansiella intäkter600000
Summa finansiella intäkter941116100
Räntekostnader koncernföretag1,3350000
Externa räntekostnader0692731800687
Summa räntekostnader1,335692731800687
Övriga finansiella kostnader00010
Summa finansiella kostnader1,335692731801687
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto3,532566-1282,4992,747
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition3,532566-1282,4992,747
Koncernbidrag-23-20-49-21-26
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-1,3020134-2,439-1,587
Resultat före skatt2,207546-43391,133
Skatt213136038279
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,994410-431854

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2023-042022-042021-042020-042019-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark00000
Varav mark00000
Maskiner28,18427,82030,58525,68130,907
Inventarier20,55220,23119,87020,30913,615
Summa maskiner och inventarier48,73648,05150,45545,99044,522
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)170000
Summa materiella anläggningstillgångar48,75348,05150,45545,99044,522
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar5,7415,6635,2664,7764,327
Summa finansiella anläggningstillgångar5,7415,6635,2664,7764,327
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar5,7415,6635,2664,7764,327
Pågående arbete00000
Övrigt varulager1010101010
Summa varulager1010101010
Kundfordringar5,4576,9412,5682,7894,487
Fordringar hos koncern- och intresseföretag210000
Övriga kortfristiga fordringar4,5292,4174,0574,3063,260
Summa kortfristiga fordringar10,0079,3586,6257,0957,747
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank4,5013,0372,7454,1132,802
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar14,51812,4059,38011,21810,559
Summa tillgångar69,01266,11865,10061,98459,407
Aktiekapital100100100100100
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital120120120120120
Balanserat resultat3,3742,9643,0073,0062,152
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,994410-431854
Summa fritt eget kapital5,3683,3742,9643,0073,006
Summa eget kapital5,4883,4943,0843,1273,126
Summa obeskattade reserver24,51523,21323,21323,34720,908
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar1,9282,2342,1392,0441,942
Obligationslån023,217000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner21,70129322,12016,39720,916
Skulder till koncern- och intresseföretag00773724703
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder21,70123,51022,89317,12121,619
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner8,6797,0407,56111,1836,746
Leverantörsskulder2,8443,5931,5311,5911,286
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder3,8563,0344,6803,5713,781
Summa kortfristiga skulder15,37913,66713,77216,34511,813
Summa eget kapital och skulder69,01266,11865,10061,98459,407

Nyckeltal

Nyckeltal
 2023-042022-042021-042020-042019-04Branschmedian
Omsättning kSEK57,32148,49642,16145,99643,228-
Resultat efter finansnetto kSEK3,532566-1282,4992,747-
Beräknat eget kapital kSEK24,60921,60021,19021,33719,434-
Tillgångar kSEK69,01266,11865,10061,98459,407-
Antal anställda1917192323-
Soliditet %35.732.732.634.432.731.3
Kassalikviditet %94.390.76868.689.3115.3
Balanslikviditet %94.490.868.168.689.4119.2
Vinstmarginal %8.52.61.47.27.95.8
Avk totalt kapital %7.11.90.95.35.89.6
Avk eget kapital %14.42.6-0.611.714.126.3
Skuldränta %31.61.721.71.6
Riskbuffert40.3-0.73.44.17.9
Skuldsättningsgrad ggr/år1.82.12.11.92.12
Räntetäckningsgrad ggr/år3.61.80.84.158.9
Kapitalomsättningshastighet ggr/år0.80.70.60.70.71.6

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2023-042022-042021-042020-042019-04
Företagsinteckningar2,1502,1502,1502,1502,150
Fastighetsinteckningar00000
Övriga säkerheter42,85638,10130,23142,90740,048
Summa säkerheter45,00640,25132,38145,05742,198
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser636777854255489
Summa ansvarsförbindelser636777854255489
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda1917192323
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem
Löner till övriga
Varav resultatlön
Sociala kostnader
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit1,5001,500
Utnyttjad checkräkningskredit00

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2024-07-13
Omfrågad
81
Bransch
81
Antal fakturor
14
Snittdagar före förfallodatum
1

Soliditet har per 2024-07-13 erhållit information avseende 14 betalda fakturor, totalt belopp 127,002 SEK.