Högsta kreditvärdighet  Limit: 515 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-03-13AAA3 % av omsättningen2017-12
2017-04-26AAA3 % av omsättningen2016-12
2016-02-24AAA3 % av omsättningen2015-12
2015-06-26AA2 % av omsättningen2014-12
2014-07-04AAA2 % av omsättningen2013-12
2013-03-08AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-05-09AAA4 % av omsättningen2011-12
2011-04-05AAA4 % av omsättningen2010-12
2010-06-29AAA4 % av omsättningen2009-12
2009-06-02AAA4 % av omsättningen2008-12
2008-10-17AAA3 % av omsättningen2007-12
2008-04-04AA3 % av omsättningen2007-12
2007-08-23AAA3 % av omsättningen2006-12
2006-03-08A1 % av omsättningen2005-12
2005-10-27AA2 % av omsättningen2004-12
2004-06-07A3 % av omsättningen2003-12
2003-05-28A1 % av omsättningen2002-12
2002-06-04A1 % av omsättningen2001-12
2001-07-13A3 % av omsättningen2000-12
2000-11-22B2000-04
1999-12-16AA3 % av omsättningen1999-04
1999-02-04AA3 % av omsättningen1998-04
1998-08-25AA3 % av omsättningen1997-04
1998-03-13-1997-04
1997-12-19AA3 % av omsättningen1997-04
1996-12-20AA4 % av omsättningen1996-04
1995-12-11AA3 % av omsättningen1995-04
1994-10-03AA3 % av omsättningen1994-04
1994-04-03AA5 % av omsättningen1993-04
1994-01-02A3 % av omsättningen1993-04
1992-04-01NYTT-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1992-02-07
Nuv. namn registrerat
2000-10-21
Föregående namn
Frölich Konsult AB, Lars
Säte
Upplands bro kommun
Registrerat aktiekapital
102,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel finns
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
6831  Fastighetsförmedling
 

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Fällman Deljerud, Susanne MargaretaLedamot & vd2002-11-15
Deljerud, UrbanLedamot ordförande2011-10-18
Deljerud Engholm, MimmiSuppleant2011-10-18
Ebbvik, Marie-LouiseRevisor2000-10-21

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning17,17317,92716,07111,64814,741
Förändring av lager mm00000
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter00000
Total omsättning17,17317,92716,07111,64814,741
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter00000
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader7,8698,4366,9454,0916,930
Personalkostnader6,6736,5016,4556,7036,415
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader14,70415,13713,65310,99513,376
Varav avskrivningar16220025320131
Rörelseresultat efter avskrivningar2,4692,7902,4186531,364
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter23111734
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter23111734
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader230180154248151
Summa räntekostnader230180154248151
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader230180154248151
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto2,2402,6132,2754231,248
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition2,2402,6132,2754231,248
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner00000
Resultat före skatt2,2412,6132,2744231,248
Skatt507588514106285
Minoritetsintressen00000
Årets resultat1,7342,0251,760317963

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark6,6466,7116,7766,8376,821
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier216314448640108
Summa maskiner och inventarier216314448640108
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar6,8627,0257,2247,4776,929
Andelar i koncern- och intresseföretag300300300300300
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar300300300300300
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar300300300300300
Pågående arbete00000
Övrigt varulager00000
Summa varulager00000
Kundfordringar2,4461,7061,1471,1751,352
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar1681687490366
Summa kortfristiga fordringar2,6141,8741,2211,2651,718
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank3,8376,2595,6083,2395,439
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar6,4518,1346,8294,5047,157
Summa tillgångar13,61415,45914,35312,28114,386
Aktiekapital102102102102102
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital2020202020
Summa bundet eget kapital122122122122122
Balanserat resultat2,7173,1923,1313,1143,112
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat1,7342,0251,760317963
Summa fritt eget kapital4,4515,2174,8913,4314,075
Summa eget kapital4,5735,3395,0133,5534,197
Summa obeskattade reserver00000
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner5,5255,5255,5255,5255,525
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder5,5255,5255,5255,5255,525
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Leverantörsskulder1171,1635163117
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder3,3993,4313,7633,1404,547
Summa kortfristiga skulder3,5164,5943,8143,2034,664
Summa eget kapital och skulder13,61415,45914,35312,28114,386

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK17,17317,92716,07111,64814,741-
Resultat efter finansnetto kSEK2,2402,6132,2754231,248-
Beräknat eget kapital kSEK4,5735,3395,0133,5534,197-
Tillgångar kSEK13,61415,45914,35312,28114,386-
Antal anställda10991111-
Soliditet %33.634.534.928.929.228
Kassalikviditet %183.5177.1179.1140.6153.5127.4
Balanslikviditet %183.5177.1179.1140.6153.5128.3
Vinstmarginal %14.415.615.15.89.510.4
Avk totalt kapital %18.218.116.95.59.721.8
Avk eget kapital %4948.945.411.929.775.5
Skuldränta %2.51.81.62.81.50.1
Riskbuffert15.616.315.32.68.221.7
Skuldsättningsgrad ggr/år21.91.92.52.42.6
Räntetäckningsgrad ggr/år10.715.515.82.79.3246.1
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.31.21.10.911.9

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar00000
Fastighetsinteckningar5,5255,5255,5255,5255,525
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter5,5255,5255,5255,5255,525
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda10991111
Löner till styrelse och VD
Varav tantiem000
Löner till övriga4,2464,4824,484
Varav resultatlön000
Sociala kostnader1,8591,9061,836
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-04-21
Omfrågad
96
Bransch
80
Antal fakturor
4
Snittdagar före förfallodatum
14

Soliditet har per 2019-04-21 erhållit information avseende 4 betalda fakturor, totalt belopp 25,581 SEK.