Högsta kreditvärdighet  Limit: 10213 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2022-11-18AAA6 % av omsättningen2022-04
2021-12-03AAA6 % av omsättningen2021-04
2020-11-21AAA6 % av omsättningen2020-04
2019-10-30AAA5 % av omsättningen2019-04
2018-08-14AAA4 % av omsättningen2018-04
2017-07-26AAA5 % av omsättningen2017-04
2016-07-19AAA4 % av omsättningen2016-04
2015-07-18AAA4 % av omsättningen2015-04
2014-07-25AAA4 % av omsättningen2014-04
2013-10-16AAA4 % av omsättningen2013-04
2012-08-31AAA4 % av omsättningen2012-04
2011-12-16AAA4 % av omsättningen2011-04
2010-11-09AAA5 % av omsättningen2010-04
2009-11-24AAA4 % av omsättningen2009-04
2008-12-16AAA4 % av omsättningen2008-04
2007-10-15AAA4 % av omsättningen2007-04
2006-11-28AAA5 % av omsättningen2006-04
2005-11-02AAA4 % av omsättningen2005-04
2004-11-23AAA4 % av omsättningen2004-04
2003-12-10AAA4 % av omsättningen2003-04
2002-11-21AAA4 % av omsättningen2002-04
2001-11-13AAA4 % av omsättningen2001-04
2000-11-09AAA4 % av omsättningen2000-04
1999-12-10AAA4 % av omsättningen1999-04
1998-12-31AAA3 % av omsättningen1998-04
1997-10-06AAA3 % av omsättningen1997-04
1996-11-17AA3 % av omsättningen1996-04
1995-11-03AA3 % av omsättningen1995-04
1994-11-08AAA3 % av omsättningen1994-04
1993-12-10AA2 % av omsättningen1993-04
1993-01-29AAA3 % av omsättningen1992-04
1992-11-13AAA7 % av omsättningen1992-04
1992-01-02AA4 % av omsättningen1991-04
1991-01-03A1 % av omsättningen1989-12
1990-01-05-1987-12
1989-01-20A1 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1969-03-03
Nuv. namn registrerat
1985-10-09
Föregående namn
Svensk Nivåkontroll, AB
Säte
Lunds kommun
Registrerat aktiekapital
2,738,500 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2651  Tillverk. av instrument och apparater för mätning, provning, navigering
 

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Opsis Holding AB355854308Sverige100,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Wallin, Svante AxelLedamot & vd1991-04-21
Lundell, Claes-Ingvar RolandLedamot ordförande2003-10-28
Bergström, Jan EricLedamot2017-08-24
Johansson, Ola Per AndersLedamot2005-11-18
Unéus, Leif PederLedamot1991-04-21
Ingvarson, SverkerSuppleant2005-11-18
Wallin, Åsa KatarinaSuppleant1996-04-17
Unéus Mattsson, Lena AnetteSuppleant1996-04-17
Ahlgren, TomasRevisor-

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2022-042021-042020-042019-042018-04
Nettoomsättning153,577161,511203,751204,726175,021
Förändring av lager mm6,965-2,8131,6764174,244
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter9,67920,7003,9553,84713,634
Total omsättning170,221179,398209,382208,990192,899
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter38,54030,91046,81746,13232,760
Handelsvaror10,69510,8569,08210,2759,332
Övr externa kostnader37,60942,07757,89157,00354,748
Personalkostnader66,90966,78266,19765,38866,456
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader3,1605,0727,7564,5664,172
Summa rörelsekostnader159,756162,190194,723194,115176,868
Varav avskrivningar2,8436,4936,98010,7519,400
Rörelseresultat efter avskrivningar10,46517,20814,65914,87516,031
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag0000-496
Ränteintäkt koncernföretag1,052834000
Externa ränteintäkter5149137258
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter1,1038831372-438
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader168227332779845
Summa räntekostnader168227332779845
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader168227332779845
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto11,40017,86414,46414,09814,748
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition11,40017,86414,46414,09814,748
Koncernbidrag-2,920-469-2,974-422-439
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner1,733-1,5540-149-2,069
Resultat före skatt10,21315,84111,49013,52712,240
Skatt2,6122,7162,2783,0973,744
Minoritetsintressen00000
Årets resultat7,60113,1259,21210,4308,496

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2022-042021-042020-042019-042018-04
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00674161,154
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00674161,154
Byggnader och mark00028,17423,061
Varav mark00000
Maskiner00000
Inventarier6,2305,87911,45319,39326,141
Summa maskiner och inventarier6,2305,87911,45319,39326,141
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)00003,775
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar6,2305,87911,45347,56752,977
Andelar i koncern- och intresseföretag1,2751,2751,3751,3751,375
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar3372018359114
Summa finansiella anläggningstillgångar1,6121,4761,4581,4341,489
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar1,6121,4761,4581,4345,264
Pågående arbete00000
Övrigt varulager58,26951,30454,11750,44150,024
Summa varulager58,26951,30454,11750,44150,024
Kundfordringar27,54529,24019,88942,03546,376
Fordringar hos koncern- och intresseföretag23,13626,24721,0882,335464
Övriga kortfristiga fordringar32,19031,22032,19619,80718,433
Summa kortfristiga fordringar82,87186,70773,17364,17765,273
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank19,65715,50414,2806,2421,407
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar160,797153,515141,570120,860116,704
Summa tillgångar168,639160,870154,548170,277172,324
Aktiekapital2,7392,7392,7392,7392,739
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital25,13525,13525,13525,13525,135
Summa bundet eget kapital27,87427,87427,87427,87427,874
Balanserat resultat61,58248,45739,24532,81528,319
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat7,60113,1259,21210,4308,496
Summa fritt eget kapital69,18361,58248,45743,24536,815
Summa eget kapital97,05789,45676,33171,11964,689
Summa obeskattade reserver27,95829,69128,13725,16425,014
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar6455666241,3141,160
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00023,74324,005
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00023,74324,005
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner1,0132276003,41910,781
Leverantörsskulder10,2148,6019,08610,86011,078
Skulder till koncern- och intresseföretag000803147
Övriga kortfristiga skulder31,75232,32939,77033,85535,450
Summa kortfristiga skulder42,97941,15749,45648,93757,456
Summa eget kapital och skulder168,639160,870154,548170,277172,324

Nyckeltal

Nyckeltal
 2022-042021-042020-042019-042018-04Branschmedian
Omsättning kSEK170,221179,398209,382208,990192,899-
Resultat efter finansnetto kSEK11,40017,86414,46414,09814,748-
Beräknat eget kapital kSEK118,864112,61598,27790,74684,199-
Tillgångar kSEK168,639160,870154,548170,277172,324-
Antal anställda9391908793-
Soliditet %70.57063.653.348.963.3
Kassalikviditet %238.6248.3176.8143.9116.1159.2
Balanslikviditet %374.1373286.3247203.1233.2
Vinstmarginal %6.810.17.17.18.112
Avk totalt kapital %6.911.29.68.7914.2
Avk eget kapital %9.615.914.715.517.520.1
Skuldränta %0.30.50.6110.6
Riskbuffert6.510.897.88.114
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.40.60.910.6
Räntetäckningsgrad ggr/år68.979.744.619.118.560.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år11.11.41.21.11.4

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2022-042021-042020-042019-042018-04
Företagsinteckningar80,00080,00080,00080,00080,000
Fastighetsinteckningar00028,00025,000
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter80,00080,00080,000108,000105,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning25,0004,0004,000
Antal anställda9391908793
Löner till styrelse och VD2,2722,2712,1152,2391,689
Varav tantiem00000
Löner till övriga42,03843,73441,37840,22941,549
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader19,83620,84720,09819,79920,927
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit33,21532,85733,26433,17632,482
Utnyttjad checkräkningskredit1,01322706398,552

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2023-06-03
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
124
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2023-06-03 erhållit information avseende 124 betalda fakturor, totalt belopp 551,630 SEK.