Högsta kreditvärdighet  Limit: 25838 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-11-21AAA6 % av omsättningen2017-07
2017-01-06AAA7 % av omsättningen2016-07
2016-02-12AA6 % av omsättningen2015-07
2014-11-22AAA7 % av omsättningen2014-07
2014-02-07AA6 % av omsättningen2013-07
2013-02-08AA6 % av omsättningen2012-07
2012-02-25AAA7 % av omsättningen2011-07
2011-02-08AAA7 % av omsättningen2010-06
2010-02-08AAA7 % av omsättningen2009-06
2009-01-26AAA6 % av omsättningen2008-06
2008-02-11AAA6 % av omsättningen2007-06
2007-02-12AAA7 % av omsättningen2006-06
2006-02-06AAA6 % av omsättningen2005-06
2005-02-11AAA6 % av omsättningen2004-06
2004-02-13AAA6 % av omsättningen2003-06
2003-02-24AAA6 % av omsättningen2002-06
2002-02-07AAA7 % av omsättningen2001-06
2001-02-06AAA7 % av omsättningen2000-06
2000-02-10AAA6 % av omsättningen1999-06
1999-03-05AAA7 % av omsättningen1998-06
1998-02-22AAA7 % av omsättningen1997-06
1997-02-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1996-02-07AAA7 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AAA7 % av omsättningen1994-06
1994-06-03AAA6 % av omsättningen1993-06
1993-03-10AAA6 % av omsättningen1992-06
1992-04-01AAA8 % av omsättningen1991-06
1991-07-02AAA8 % av omsättningen1990-06
1991-01-03AAA8 % av omsättningen1989-06
1990-01-05AAA8 % av omsättningen1988-06
1989-01-20AAA8 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1971-10-25
Nuv. namn registrerat
2011-01-18
Föregående namn
Rågsvedens Såg AB
Säte
Vansbro kommun
Registrerat aktiekapital
50,000,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel finns
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
1610  Sågning av trä
3811  Insamling av icke-farligt avfall

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Andersson, Per-ErikLedamot & vd2003-04-25
Karlsson, TommyLedamot ordförande2003-04-25
Olsson, ChristerLedamot1996-01-17
Andersson, KatharinaLedamot2003-04-25
Andersson, RichardLedamot2012-02-24
Bergquist, KatarinaSuppleant2010-07-12
Hvittfeldt, AndersHuvudansvarig revisor2011-01-18
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2011-01-18

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-072016-072015-072014-072013-07
Nettoomsättning427,844401,982390,770388,708356,582
Förändring av lager mm5296,57211,961-3,7221,847
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter2,2683,3441,3172,1911,361
Total omsättning430,641411,898404,048387,177359,790
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter255,818251,304246,798217,297222,572
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader79,69974,41780,19574,76968,057
Personalkostnader64,75862,70660,79457,55157,734
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader421,737410,755410,767373,516369,816
Varav avskrivningar21,46222,32822,98023,89921,453
Rörelseresultat efter avskrivningar8,9041,143-6,71913,661-10,026
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter1821588594
Övriga finansiella intäkter308020043
Summa finansiella intäkter488235885137
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader151100108426
Summa räntekostnader151100108426
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader151100108426
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto8,9511,915-6,76113,638-10,315
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition8,9511,915-6,76113,638-10,315
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-4,584-2,1437,391-13,60811,074
Resultat före skatt4,367-22863030759
Skatt1,01700309
Minoritetsintressen00000
Årets resultat3,350-2286300750

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-072016-072015-072014-072013-07
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark34,96935,57238,46740,19436,250
Varav mark00000
Maskiner45,02658,30372,73786,44657,781
Inventarier11,33810,11213,46111,2478,407
Summa maskiner och inventarier56,36468,41586,19897,69366,188
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)8,073048552249,629
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar99,406103,987125,150138,409152,067
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar2,0762,0762,3742,3742,374
Summa finansiella anläggningstillgångar2,0762,0762,3742,3742,374
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar10,1492,0762,8592,89652,003
Pågående arbete00000
Övrigt varulager93,54695,11694,56479,17372,492
Summa varulager93,54695,11694,56479,17372,492
Kundfordringar48,91533,00235,46241,21932,118
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar7,2047,9186,2817,3575,077
Summa kortfristiga fordringar56,11940,92041,74348,57637,195
Summa kortfristiga placeringar1,0001,000000
Summa kassa/bank35,76931,1815,57812,433329
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar186,434168,217141,885140,182110,016
Summa tillgångar287,916274,280269,409280,965264,457
Aktiekapital50,00050,00050,00050,00050,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital50,00050,00050,00050,00050,000
Balanserat resultat119,333144,561143,932146,257145,507
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat3,350-2286300750
Summa fritt eget kapital122,683144,333144,562146,257146,257
Summa eget kapital172,683194,333194,562196,257196,257
Summa obeskattade reserver36,21631,63229,48936,88023,272
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner0004569,532
Leverantörsskulder17,93417,99516,63321,62014,477
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder61,08330,32028,72525,75220,919
Summa kortfristiga skulder79,01748,31545,35847,82844,928
Summa eget kapital och skulder287,916274,280269,409280,965264,457

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-072016-072015-072014-072013-07Branschmedian
Omsättning kSEK430,641411,898404,048387,177359,790-
Resultat efter finansnetto kSEK8,9511,915-6,76113,638-10,315-
Beräknat eget kapital kSEK200,931219,006217,563225,023214,409-
Tillgångar kSEK287,916274,280269,409280,965264,457-
Antal anställda125116114109114-
Soliditet %69.879.880.880.181.143.1
Kassalikviditet %117.6151.3104.3127.683.593.7
Balanslikviditet %235.9348.2312.8293.1244.9201.7
Vinstmarginal %2.10.5-1.63.6-2.71.6
Avk totalt kapital %3.10.7-2.54.9-3.72.7
Avk eget kapital %4.50.9-3.16.1-4.86.4
Skuldränta %00.10.20.20.91.3
Riskbuffert3.10.6-2.74.7-4.61.8
Skuldsättningsgrad ggr/år0.40.30.20.20.21.3
Räntetäckningsgrad ggr/år8,95238.5-66.6127.3-23.23.8
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.51.51.51.41.41.8

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-072016-072015-072014-072013-07
Företagsinteckningar28,65028,65028,65028,65028,650
Fastighetsinteckningar9,8509,8509,8509,8509,850
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter38,50038,50038,50038,50038,500
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0000
Övriga ansvarsförbindelser0000
Summa ansvarsförbindelser0000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning000
Antal anställda125116114109114
Löner till styrelse och VD367611725641,242
Varav tantiem00000
Löner till övriga44,80243,53543,77540,19039,969
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader18,32517,51116,01215,62615,828
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit20,00010,00015,000
Utnyttjad checkräkningskredit04569,532

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2018-09-16
Omfrågad
79
Bransch
79
Antal fakturor
335
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2018-09-16 erhållit information avseende 335 betalda fakturor, totalt belopp 7,716,305 SEK.