Högsta kreditvärdighet  Limit: 28832 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2017-01-06AAA7 % av omsättningen2016-07
2016-02-12AA6 % av omsättningen2015-07
2014-11-22AAA7 % av omsättningen2014-07
2014-02-07AA6 % av omsättningen2013-07
2013-02-08AA6 % av omsättningen2012-07
2012-02-25AAA7 % av omsättningen2011-07
2011-02-08AAA7 % av omsättningen2010-06
2010-02-08AAA7 % av omsättningen2009-06
2009-01-26AAA6 % av omsättningen2008-06
2008-02-11AAA6 % av omsättningen2007-06
2007-02-12AAA7 % av omsättningen2006-06
2006-02-06AAA6 % av omsättningen2005-06
2005-02-11AAA6 % av omsättningen2004-06
2004-02-13AAA6 % av omsättningen2003-06
2003-02-24AAA6 % av omsättningen2002-06
2002-02-07AAA7 % av omsättningen2001-06
2001-02-06AAA7 % av omsättningen2000-06
2000-02-10AAA6 % av omsättningen1999-06
1999-03-05AAA7 % av omsättningen1998-06
1998-02-22AAA7 % av omsättningen1997-06
1997-02-16AAA7 % av omsättningen1996-06
1996-02-07AAA7 % av omsättningen1995-06
1994-11-08AAA7 % av omsättningen1994-06
1994-06-03AAA6 % av omsättningen1993-06
1993-03-10AAA6 % av omsättningen1992-06
1992-04-01AAA8 % av omsättningen1991-06
1991-07-02AAA8 % av omsättningen1990-06
1991-01-03AAA8 % av omsättningen1989-06
1990-01-05AAA8 % av omsättningen1988-06
1989-01-20AAA8 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1971-10-25
Nuv. namn registrerat
2011-01-18
Föregående namn
Rågsvedens Såg AB
Säte
Vansbro kommun
Registrerat aktiekapital
50,000,000 SEK
F-skattsedel
F-skattsedel finns
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
1610  Sågning av trä
3811  Insamling av icke-farligt avfall

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Andersson, Per-ErikLedamot & vd2003-04-25
Karlsson, TommyLedamot ordförande2003-04-25
Olsson, ChristerLedamot1996-01-17
Andersson, KatharinaLedamot2003-04-25
Andersson, Richard Bengt AronLedamot2012-02-24
Bergquist, KatarinaSuppleant2010-07-12
Hvittfeldt, AndersHuvudansvarig revisor2011-01-18
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2011-01-18

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2016-072015-072014-072013-072012-07
Nettoomsättning401,982390,770388,708356,582375,636
Förändring av lager mm6,57211,961-3,7221,84722
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter3,3441,3172,1911,361307
Total omsättning411,898404,048387,177359,790375,965
Kostnader sålda varor00000
Råvaror och förnödenheter251,304246,798217,297222,572237,852
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader74,41780,19574,76968,05775,623
Personalkostnader62,70660,79457,55157,73452,872
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader00000
Summa rörelsekostnader410,755410,767373,516369,816386,135
Varav avskrivningar22,32822,98023,89921,45319,788
Rörelseresultat efter avskrivningar1,143-6,71913,661-10,026-10,170
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter21588594645
Övriga finansiella intäkter802004328
Summa finansiella intäkter8235885137673
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader5110010842681
Summa räntekostnader5110010842681
Övriga finansiella kostnader0000310
Summa finansiella kostnader51100108426391
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto1,915-6,76113,638-10,315-9,888
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition1,915-6,76113,638-10,315-9,888
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-2,1437,391-13,60811,07410,179
Resultat före skatt-22863030759291
Skatt003090
Minoritetsintressen00000
Årets resultat-2286300750291

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2016-072015-072014-072013-072012-07
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark35,57238,46740,19436,25038,036
Varav mark00000
Maskiner58,30372,73786,44657,78166,022
Inventarier10,11213,46111,2478,40710,284
Summa maskiner och inventarier68,41586,19897,69366,18876,306
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)048552249,62929,102
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar103,987125,150138,409152,067143,444
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar2,0762,3742,3742,3742,351
Summa finansiella anläggningstillgångar2,0762,3742,3742,3742,351
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar2,0762,8592,89652,00331,453
Pågående arbete00000
Övrigt varulager95,11694,56479,17372,49279,950
Summa varulager95,11694,56479,17372,49279,950
Kundfordringar33,00235,46241,21932,11841,781
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar7,9186,2817,3575,0774,591
Summa kortfristiga fordringar40,92041,74348,57637,19546,372
Summa kortfristiga placeringar1,00000010,598
Summa kassa/bank31,1815,57812,4333295,305
Övriga omsättningstillgångar00000
Summa omsättningstillgångar168,217141,885140,182110,016142,225
Summa tillgångar274,280269,409280,965264,457288,020
Aktiekapital50,00050,00050,00050,00050,000
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital00000
Summa bundet eget kapital50,00050,00050,00050,00050,000
Balanserat resultat144,561143,932146,257145,507145,216
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat-2286300750291
Summa fritt eget kapital144,333144,562146,257146,257145,507
Summa eget kapital194,333194,562196,257196,257195,507
Summa obeskattade reserver31,63229,48936,88023,27234,346
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar00000
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner00000
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder00000
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner004569,5325,302
Leverantörsskulder17,99516,63321,62014,47719,314
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder30,32028,72525,75220,91933,551
Summa kortfristiga skulder48,31545,35847,82844,92858,167
Summa eget kapital och skulder274,280269,409280,965264,457288,020

Nyckeltal

Nyckeltal
 2016-072015-072014-072013-072012-07Branschmedian
Omsättning kSEK411,898404,048387,177359,790375,965-
Resultat efter finansnetto kSEK1,915-6,76113,638-10,315-9,888-
Beräknat eget kapital kSEK219,006217,563225,023214,409220,820-
Tillgångar kSEK274,280269,409280,965264,457288,020-
Antal anställda116114109114111-
Soliditet %79.880.880.181.176.739.6
Kassalikviditet %151.3104.3127.683.5107.181.3
Balanslikviditet %348.2312.8293.1244.9244.5139.2
Vinstmarginal %0.5-1.63.6-2.7-2.51.7
Avk totalt kapital %0.7-2.54.9-3.7-3.33.5
Avk eget kapital %0.9-3.16.1-4.8-4.56.4
Skuldränta %0.10.20.20.90.11.6
Riskbuffert0.6-2.74.7-4.6-3.41.8
Skuldsättningsgrad ggr/år0.30.20.20.20.31.4
Räntetäckningsgrad ggr/år38.5-66.6127.3-23.2-117.22.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år1.51.51.41.41.31.7

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2016-072015-072014-072013-072012-07
Företagsinteckningar28,65028,65028,65028,65019,500
Fastighetsinteckningar9,8509,8509,8509,8507,500
Övriga säkerheter00000
Summa säkerheter38,50038,50038,50038,50027,000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott00000
Övriga ansvarsförbindelser00000
Summa ansvarsförbindelser00000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning25,00001,50000
Antal anställda116114109114111
Löner till styrelse och VD611725641,242963
Varav tantiem00000
Löner till övriga43,53543,77540,19039,96936,836
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader17,51116,01215,62615,82813,821
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit020,00010,00015,00010
Utnyttjad checkräkningskredit004569,5325

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2017-10-15
Omfrågad
79
Bransch
80
Antal fakturor
300
Snittdagar efter förfallodatum
1

Soliditet har per 2017-10-15 erhållit information avseende 300 betalda fakturor, totalt belopp 6,817,735 SEK.