Högsta kreditvärdighet  Limit: 4264 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Mycket bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2018-06-28AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-06-27AAA4 % av omsättningen2016-12
2016-08-02AAA4 % av omsättningen2015-12
2015-06-27AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-09-05AA4 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-06-30AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-02-11AAA4 % av omsättningen2010-06
2009-12-07AAA5 % av omsättningen2009-06
2009-02-06AA4 % av omsättningen2008-06
2007-08-16A1 % av omsättningen2006-12
2006-08-15B2005-12
2005-05-26B2004-12
2004-07-13AA4 % av omsättningen2003-12
2003-06-25AA6 % av omsättningen2002-12
2002-07-10AAA5 % av omsättningen2001-12
2001-05-04AA3 % av omsättningen2000-12
2000-05-19AA2 % av omsättningen1999-12
1999-05-07A1 % av omsättningen1998-12
1998-07-21B1997-12
1997-08-19A1 % av omsättningen1996-12
1996-06-16A1 % av omsättningen1995-12
1995-07-05A1 % av omsättningen1994-12
1994-12-01-1993-12
1993-10-03-1992-12
1993-04-02-1991-12
1992-01-02-1990-12
1991-01-03-1989-04
1990-01-05A1 % av omsättningen1988-04
1989-01-20A1 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1986-01-02
Nuv. namn registrerat
1999-10-18
Föregående namn
Plåt Tema i Kalmar AB
Säte
Hässleholms kommun
Registrerat aktiekapital
1,250,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
1623  Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Malmsten i Åhus Förvaltning AB352917449Sverige500,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Petersson, MagnusExtern vd2012-06-02
Bolmstrand, Sven MagnusLedamot ordförande2007-09-26
Malmsten, Arne Tommie VilhelmLedamot2007-09-26
Rosander, JensLedamot2012-06-02
Nilsson, MarieRevisor2014-09-09
Bendz, MartinRevisorsuppleant2014-09-09

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Nettoomsättning106,493102,830117,67897,11178,845
Förändring av lager mm-6948208-465-182
Aktiverat arbete00000
Övriga rörelseintäkter1942333211195
Total omsättning106,618102,901118,21896,65778,858
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter72,20972,24384,21870,44257,111
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader9,88710,5329,89910,4647,867
Personalkostnader17,48515,31414,55813,35212,567
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader511412380
Summa rörelsekostnader100,77099,254109,71295,20578,469
Varav avskrivningar1,1381,1511,025909924
Rörelseresultat efter avskrivningar5,8473,6478,5051,453389
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter3854253137
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter3854253137
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader247135528
Summa räntekostnader247135528
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader247135528
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto5,8623,6948,5161,429399
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition5,8623,6948,5161,429399
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner91-230-2,225-291-288
Resultat före skatt5,9523,4656,2911,139111
Skatt1,3567821,40226436
Minoritetsintressen00000
Årets resultat4,5962,6834,88987575

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2017-122016-122015-122014-122013-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark2,1602,3232,4862,6492,609
Varav mark00000
Maskiner1,5661,9462,0451,8311,990
Inventarier3,0172,7483,1621,3881,802
Summa maskiner och inventarier4,5834,6945,2073,2193,792
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)3838000
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar6,7817,0557,6935,8686,401
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar3838000
Pågående arbete00000
Övrigt varulager4,2165,1204,0013,8735,154
Summa varulager4,2165,1204,0013,8735,154
Kundfordringar8,36310,21511,3887,47910,461
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar1,7683,0732,3963,0523,553
Summa kortfristiga fordringar10,13113,28813,78410,53114,014
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank17,54816,83018,1547,9442,997
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar31,89535,23735,93922,34822,165
Summa tillgångar38,67642,29343,63228,21728,566
Aktiekapital1,2501,2501,2501,2501,250
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital5050505050
Summa bundet eget kapital1,3001,3001,3001,3001,300
Balanserat resultat3,9814,2984,4094,5344,959
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat4,5962,6834,88987575
Summa fritt eget kapital8,5776,9819,2985,4095,034
Summa eget kapital9,8778,28110,5986,7096,334
Summa obeskattade reserver7,5727,6637,4335,2084,917
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar2,0071,7161,3971,2601,305
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner0124248372496
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder0124248372496
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner124124124124124
Leverantörsskulder4,3308,8837,9065,6858,829
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder14,76715,50215,9278,8596,562
Summa kortfristiga skulder19,22124,50923,95714,66815,515
Summa eget kapital och skulder38,67642,29343,63228,21728,566

Nyckeltal

Nyckeltal
 2017-122016-122015-122014-122013-12Branschmedian
Omsättning kSEK106,618102,901118,21896,65778,858-
Resultat efter finansnetto kSEK5,8623,6948,5161,429399-
Beräknat eget kapital kSEK15,78314,25816,39510,77110,169-
Tillgångar kSEK38,67642,29343,63228,21728,566-
Antal anställda2828272624-
Soliditet %40.833.737.638.235.640.8
Kassalikviditet %144122.9133.3126109.6128.5
Balanslikviditet %165.9143.8150152.4142.9171.7
Vinstmarginal %5.53.67.21.50.55.5
Avk totalt kapital %15.28.819.55.31.511.4
Avk eget kapital %37.125.951.913.33.923.9
Skuldränta %0.1000.30.20.6
Riskbuffert15.18.719.54.91.310.1
Skuldsättningsgrad ggr/år1.521.71.61.81.5
Räntetäckningsgrad ggr/år245.2528.7656.22715.220.6
Kapitalomsättningshastighet ggr/år2.82.42.73.42.82.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2017-122016-122015-122014-122013-12
Företagsinteckningar4,0004,0004,0004,0009,500
Fastighetsinteckningar3,6503,6503,6503,6501,850
Övriga säkerheter4956277608921,024
Summa säkerheter8,1458,2778,4108,54212,374
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott000
Övriga ansvarsförbindelser000
Summa ansvarsförbindelser000
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning
Antal anställda2828272624
Löner till styrelse och VD768731736715601
Varav tantiem00000
Löner till övriga11,0159,8519,6278,7938,515
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader5,0214,3924,0403,6143,307
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit3,6504,0004,000
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2019-05-19
Omfrågad
80
Bransch
78
Antal fakturor
156
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2019-05-19 erhållit information avseende 156 betalda fakturor, totalt belopp 821,489 SEK.