Högsta kreditvärdighet  Limit: 6002 kSEK

Delomdömen

Ålder / Verksamhet
Väletablerat
Ägare / Ledning
Tillfredsställande
Ekonomi
Bra
Betalningsförmåga
Mycket bra

Ratinghistorik

Ratinghistorik
DatumRatingLimitBokslut
2020-09-22AAA4 % av omsättningen2019-12
2019-07-03AAA4 % av omsättningen2018-12
2018-06-28AAA4 % av omsättningen2017-12
2017-06-27AAA4 % av omsättningen2016-12
2016-08-02AAA4 % av omsättningen2015-12
2015-06-27AAA4 % av omsättningen2014-12
2014-09-05AA4 % av omsättningen2013-12
2013-08-24AAA4 % av omsättningen2012-12
2012-06-30AAA6 % av omsättningen2011-12
2011-02-11AAA4 % av omsättningen2010-06
2009-12-07AAA5 % av omsättningen2009-06
2009-02-06AA4 % av omsättningen2008-06
2007-08-16A1 % av omsättningen2006-12
2006-08-15B2005-12
2005-05-26B2004-12
2004-07-13AA4 % av omsättningen2003-12
2003-06-25AA6 % av omsättningen2002-12
2002-07-10AAA5 % av omsättningen2001-12
2001-05-04AA3 % av omsättningen2000-12
2000-05-19AA2 % av omsättningen1999-12
1999-05-07A1 % av omsättningen1998-12
1998-07-21B1997-12
1997-08-19A1 % av omsättningen1996-12
1996-06-16A1 % av omsättningen1995-12
1995-07-05A1 % av omsättningen1994-12
1994-12-01-1993-12
1993-10-03-1992-12
1993-04-02-1991-12
1992-01-02-1990-12
1991-01-03-1989-04
1990-01-05A1 % av omsättningen1988-04
1989-01-20A1 % av omsättningen-

Ålder / verksamhet

Företagsform
Aktiebolag
Ursprungsregistrering
1986-01-02
Nuv. namn registrerat
1999-10-18
Föregående namn
Plåt Tema i Kalmar AB
Säte
Hässleholms kommun
Registrerat aktiekapital
1,250,000 SEK
Reg. arbetsgivare
Ja
Aktiv i moms
Ja
Reg. moms
Ja
SNI-kod
2511  Tillverkning av metallstommar och delar därav
1623  Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier

Koncerninformation

Koncerninformation
BolagD&B D-U-N-S nr.LandAktiekapital i SEKÄgs till
Malmsten i Åhus Förvaltning AB352917449Sverige500,0000%

Styrelseinformation

Styrelseinformation
NamnFunktionTillrätt
Petersson, MagnusExtern vd2012-06-02
Bolmstrand, Sven MagnusLedamot ordförande2007-09-26
Malmsten, Arne Tommie VilhelmLedamot2007-09-26
Rosander, JensLedamot2012-06-02
Hagert, CharlottaHuvudansvarig revisor2019-05-31
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABRevisor2019-05-31
Bendz, MartinRevisorsuppleant2014-09-09

Resultaträkning

Resultaträkning
Resultaträkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Nettoomsättning148,967112,195106,493102,830117,678
Förändring av lager mm731-5-6948208
Aktiverat arbete3650000
Övriga rörelseintäkter025919423332
Total omsättning150,063112,449106,618102,901118,218
Kostnader sålda varor
Råvaror och förnödenheter106,97575,99172,20972,24384,218
Handelsvaror00000
Övr externa kostnader14,26610,7779,88710,5329,899
Personalkostnader20,14318,58017,48515,31414,558
Jämförelsestörande poster00000
Övriga rörelsekostnader10511412
Summa rörelsekostnader142,670106,561100,77099,254109,712
Varav avskrivningar1,2851,2131,1381,1511,025
Rörelseresultat efter avskrivningar7,3935,8885,8473,6478,505
Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag00000
Ränteintäkt koncernföretag00000
Externa ränteintäkter3169385425
Övriga finansiella intäkter00000
Summa finansiella intäkter3169385425
Räntekostnader koncernföretag00000
Externa räntekostnader692224713
Summa räntekostnader692224713
Övriga finansiella kostnader00000
Summa finansiella kostnader692224713
Jämförelsestörande finansiella poster00000
Resultat efter finansnetto7,3555,9355,8623,6948,516
Extraordinära intäkter00000
Extraordinära kostnader00000
Summa extraordinära poster00000
Resultat före bokslutsdisposition7,3555,9355,8623,6948,516
Koncernbidrag00000
Aktieägartillskott00000
Bokslutsdispositioner-1,94591491-230-2,225
Resultat före skatt5,4106,8495,9523,4656,291
Skatt1,2011,5561,3567821,402
Minoritetsintressen00000
Årets resultat4,2095,2934,5962,6834,889

Balansräkning

Balansräkning
Balansräkning Belopp i kSEK2019-122018-122017-122016-122015-12
Tecknat ej inbetalt kapital00000
Balanserade utgifter FoU00000
Patent, licenser00000
Goodwill00000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa immateriella anläggningstillgångar00000
Byggnader och mark3,9261,9972,1602,3232,486
Varav mark00000
Maskiner1,9621,2431,5661,9462,045
Inventarier2,9023,3213,0172,7483,162
Summa maskiner och inventarier4,8644,5644,5834,6945,207
Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara)013838380
Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)00000
Summa materiella anläggningstillgångar8,7906,6996,7817,0557,693
Andelar i koncern- och intresseföretag00000
Fordringar på koncern och intresseföretag00000
Lån till delägare och närstående00000
Övriga finansiella anläggningstillgångar00000
Summa finansiella anläggningstillgångar00000
Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar013838380
Pågående arbete00000
Övrigt varulager5,7004,6844,2165,1204,001
Summa varulager5,7004,6844,2165,1204,001
Kundfordringar12,48811,8308,36310,21511,388
Fordringar hos koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga fordringar5,6742,9761,7683,0732,396
Summa kortfristiga fordringar18,16214,80610,13113,28813,784
Summa kortfristiga placeringar00000
Summa kassa/bank13,47816,24217,54816,83018,154
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar37,34035,73231,89535,23735,939
Summa tillgångar46,13142,43138,67642,29343,632
Aktiekapital1,2501,2501,2501,2501,250
Överkursfond00000
Uppskrivningsfond00000
Övrigt bundet eget kapital5050505050
Summa bundet eget kapital1,3001,3001,3001,3001,300
Balanserat resultat4,8694,5773,9814,2984,409
Erhållna/lämnade koncernbidrag00000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott00000
Årets resultat4,2095,2934,5962,6834,889
Summa fritt eget kapital9,0789,8708,5776,9819,298
Summa eget kapital10,37811,1709,8778,28110,598
Summa obeskattade reserver8,6036,6587,5727,6637,433
Minoritetsintressen00000
Summa avsättningar2,1152,1442,0071,7161,397
Obligationslån00000
Långfristiga skulder till kreditinstitutioner000124248
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga långfristiga skulder00000
Summa långfristiga skulder000124248
Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner00124124124
Leverantörsskulder5,6096,1734,3308,8837,906
Skulder till koncern- och intresseföretag00000
Övriga kortfristiga skulder19,42416,28714,76715,50215,927
Summa kortfristiga skulder25,03322,46019,22124,50923,957
Summa eget kapital och skulder46,13142,43138,67642,29343,632

Nyckeltal

Nyckeltal
 2019-122018-122017-122016-122015-12Branschmedian
Omsättning kSEK150,063112,449106,618102,901118,218-
Resultat efter finansnetto kSEK7,3555,9355,8623,6948,516-
Beräknat eget kapital kSEK17,08816,36315,78314,25816,395-
Tillgångar kSEK46,13142,43138,67642,29343,632-
Antal anställda3129282827-
Soliditet %3738.640.833.737.644.9
Kassalikviditet %126.4138.2144122.9133.3133.8
Balanslikviditet %149.2159.1165.9143.8150191.4
Vinstmarginal %4.95.35.53.67.26.1
Avk totalt kapital %16.11415.28.819.513.3
Avk eget kapital %4336.337.125.951.929.8
Skuldränta %0.20.10.1000.7
Riskbuffert15.91415.18.719.512.4
Skuldsättningsgrad ggr/år1.71.61.521.71.2
Räntetäckningsgrad ggr/år107.6270.8245.2528.7656.239.4
Kapitalomsättningshastighet ggr/år3.32.72.82.42.72.2

Noter och övrig information

Noter och övrig information
 2019-122018-122017-122016-122015-12
Företagsinteckningar4,0004,0004,0004,0004,000
Fastighetsinteckningar3,6503,6503,6503,6503,650
Övriga säkerheter00495627760
Summa säkerheter7,6507,6508,1458,2778,410
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Villkorat aktieägartillskott0
Övriga ansvarsförbindelser0
Summa ansvarsförbindelser0
Förklaring till kommentar
F
Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas
Y
Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna
N
Uppgift saknas
Utdelning5,0004,0003,0005,000
Antal anställda3129282827
Löner till styrelse och VD962922768731736
Varav tantiem00000
Löner till övriga12,70811,44111,0159,8519,627
Varav resultatlön00000
Sociala kostnader5,8945,6115,0214,3924,040
Avtal om avgångsvederlag
Beviljad checkräkningskredit3,650
Utnyttjad checkräkningskredit

Betalningsförmåga

Betalningsindex

Datum
2020-10-18
Omfrågad
80
Bransch
79
Antal fakturor
343
Snittdagar efter förfallodatum
0

Soliditet har per 2020-10-18 erhållit information avseende 343 betalda fakturor, totalt belopp 2,673,262 SEK.